Baban Sgwiral

Dyma flog Baban Sgwiral. Ar y foment mae hi'n anodd newid y wefan i roi'r newyddion diweddara felly dyma fo yma!

Thursday, December 15, 2005

Web Site Shmet-site,,,,

Reit, dwi di colli mynadd gyda'r site i fod yn berffaith onest. Dwi di bygro fo fyny am y tro olaf, nai drio neud wbath ar ol y Dolig, ymmm yeh..... Deni ar Uned 5 aparyntli ar y chweched o Ionawr sy'n neis a ddwedodd Richard wbath am gig ar yr un noson, ond dwnim os mae hyny'n wir neu beidio, go dda os mae o. Sgenaim rili dim i'w ddweud ar y foment, just sgwenu er mwyn sgwenu.

Saturday, July 23, 2005

Sdeddfod

Helow unwaith eto. Gan 'mod i wedi dechra hwn, oni'n meddwl sa well i mi gario mlaen! Mi fydd Baban Sgwiral yn cystadlu ym mrwydr y bandiau y sdeddfod ym maes B ar y nos Fawrth am 11:40 felly dewch i'm gweld a'n cefnogi. Mi ddylsa fo fod yn hwyl gan mai amhosib fydd cadw Rich (gitar) yn sobor tan hynny!

Mae yna sï fod na gig acwstic yn mynd i fod hefyd efo CYI ond gan nad ydwi wedi clwyed dim ers yr "ella" gwreiddiol dwnim.

Hwyl a sbrii am y tro,
Mari

Thursday, July 07, 2005

Croeso!

Croeso i blog baban sgwiral. Am rwan, dwi jesd am egluro yn fyr pwrpas y blog yma. Gan fod y wefan yn un reit anodd i newid yn sydun ac yn aml (a dwim yn dalld o bethbynnag efo rhyw animeiddio clefar), dwi di penderfynnu cychwyn blog i unrhyw un ohonoch sydd a diddordeb gwybod ble a pryd mae ein gigs ni! Bydd aelodau eraill y band (efallai) yn ymuno cyn hir, felly gennyf i (Mari - canu), Hwyl a sbrii am y tro!